Javni natječaj za zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju tijekom 192. Samoborskog fašnika

   

podijeli sa ekipom
   

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i za postavljanje pokretnih naprava, uzgoj poljoprivrednih kultura i obavljanju djelatnosti (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/98, 7/07, 6/08, 8/09) te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 022-05/17-01/39 i URBROJ: 238-11-04-02/2-17-19 od 25.10.2017. godine Turistička zajednica grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, OIB: 87714603967 raspisuje


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I/ILI POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA PRIGODNU PRODAJU ZA VRIJEME ODRŽAVANJA 192. SAMOBORSKOG FAŠNIKA


Turistička zajednica grada Samobora, u daljnjem tekstu Organizator manifestacije 192. Samoborski fašnik poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po Općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za davanje u zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 192. Samoborskog fašnika 2018. godine, od 02. do 13.02.2018. godine.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog Javnog natječaja na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Samobora www.samobor.hr/visit   ili službenim stranicama Samoborskog fašnika www.fasnik.com zaključno s danom 01.12.2017. godine. Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 20.11.2017. do 01.12.2017.godine.

 

Tekst natječaja

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Skica mjesta

Tehnička dokumentacija