Obavijest za zakupce

   

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava
za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 191. Samoborskog fašnika 2017. je završen.

podijeli sa ekipom
   

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina i/ili postavljanje pokretnih naprava
za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 191. Samoborskog fašnika 2017. je završen.

Pozivaju se zakupci zainteresirani za zakup neprodanih lokacija da iskažu pismeni interes za lokaciju i broj mjesta na mail fasnik2017@gmail.com .

Pisana ponuda mora sadržavati:
1.    Točan naziv ponuditelja
2.    Lokaciju i broj mjesta na lokaciji
3.    Potvrdom organizatora (mailom) smatra se da je rezervacija potvrđena i ista se čuva 48 sati. U roku od 48 sati, zakupac mora uplatiti 50% iznosa zakupa sukladno cijeni lokacije i točki 7.1.7. natječaja. Ukoliko zakupac ne uplati 50% iznosa u navedenom roku, lokacija više neće biti rezervirana.

Zakupcima kojima su ponude odbijene ili nisu prihvaćene na javnom natječaju a žele se natjecati za slobodnu lokaciju, iznos jamčevine uplaćene po javnom natječaju uračunat će se u navedeni iznos od 50% iznosa zakupa za neprodane lokacije.

 

Skica neprodanih lokacija