Najrazglednica Dječjeg fašnika

Najrazglednica Dječjeg fašnika
     

Odabrana je najrazglednica Dječjeg fašnika.

 
     

Nakon dva vesela i dječjim maskama bogata fašnička vikenda, gdje ste si dali oduška i poslali nam hrpu prekrasnih razglednica, donesena je konačna odluka o Naj razglednici Dječjeg fašnika.

Ovo su tri najrazglednice, a nagrađeni će o preuzimanju nagrada biti obaviješteni e-mailom.

Hvala svima na sudjelovanju!

1. mjesto - Marina

 

2.mjesto - Anja

3. mjesto - Damir